• page_head_bg

Ako podporujeme zákazníkov pri navrhovaní nových produktov

icon

Materiálové poradenstvo online alebo tvárou v tvár

icon

Prototypovanie

icon

Analýza toku formy

icon

Analýza štruktúry plastových dielov

icon

Návrh nového dizajnu formy

icon

Analýza a porovnanie materiálových nákladov

icon

Odporúčanie vhodných materiálov

icon

Výber materiálu

icon

Skúšobná vzorka na vstrekovanie

icon

Asistent procesu lisovania na mieste alebo online

icon

Konečné potvrdenie materiálu zákazníka a produktu

icon

Hromadná objednávka a výroba materiálu

icon

Monitorovanie kvality a neustále zlepšovanie