• page_head_bg

Ako podporujeme zákazníkov pri navrhovaní nových produktov

ikonu

Materiálové poradenstvo online alebo tvárou v tvár

ikonu

Prototypovanie

ikonu

Analýza toku formy

ikonu

Analýza štruktúry plastových dielov

ikonu

Návrh nového dizajnu formy

ikonu

Analýza a porovnanie materiálových nákladov

ikonu

Odporúčanie vhodných materiálov

ikonu

Výber materiálu

ikonu

Skúšobná vzorka na vstrekovanie

ikonu

Asistent procesu lisovania na mieste alebo online

ikonu

Konečné potvrdenie materiálu zákazníka a produktu

ikonu

Hromadná objednávka a výroba materiálu

ikonu

Monitorovanie kvality a neustále zlepšovanie