• page_head_bg

Štrukturálna analýza

ABAQUS

Zlepšenie kvality: predložte realizovateľný plán pre problém s kvalitou.

Výber materiálu

Pomôžte zákazníkovi zhromaždiť požiadavky na materiál, analyzovať napätie a deformáciu a vybrať vhodné materiály.

structuralImg1

Bodový tlak sa v rôznych polohách prudko mení, deformácii a deformácii sa nedá vyhnúť.

structuralImg2

Proces vstrekovania: odporučte proces formovania a poskytnite referenciu na test vzorky.

Experiment s padajúcou guľou tepelného dúchadla, analýza napätia krytu (vpravo).

structuralImg3
structuralImg4
structuralImg5
structuralImg6

Po nastavení hrúbky sa rovnobežnosť obrobku výrazne zlepší