• page_head_bg

Štrukturálna analýza

ABAQUS

Zlepšenie kvality: predložte realizovateľný plán pre problém s kvalitou.

Výber materiálu

Pomôžte zákazníkovi zhromaždiť požiadavky na materiál, analyzovať napätie a deformáciu a vybrať vhodné materiály.

štrukturálneImg1

Bodový tlak sa v rôznych polohách prudko mení, deformácii a deformácii sa nedá vyhnúť.

štrukturálneImg2

Proces vstrekovania: odporučte proces formovania a poskytnite referenciu na test vzorky.

Experiment s padajúcou guľou tepelného dúchadla, analýza napätia krytu (vpravo).

štrukturálneImg3
štrukturálneImg4
štrukturálneImg5
štrukturálneImg6

Po nastavení hrúbky sa rovnobežnosť obrobku výrazne zlepší